Излъчената от Висшия мюсюлмански съвет Комисия за присъждане на годишните награди „Ходжазаде Мехмед Мухйиддин ефенди“ определи носителите наградата за 2022 г. Отличията за принос към развитието на Мюсюлманското изповедание и мюсюлманската общност в страната, които носят името на първия главен мюфтия на България, ще бъдат присъдени на: 

1. Юсуф Хаджи Исмаил – бивш учител и имам, възпитаник на ДУ „Нювваб“ – гр. Шумен (1947-1951 г.). Служил е основно в с. Тодорово, общ. Исперих, обл. Разград. Юсуф Хаджи Исмаил е номиниран за наградата за приноса му към мюсюлманската общност чрез съхраняването на многовековните ни традиции и предаването на мюсюлманските ценности на новите поколения.

2. Доц. Михаил Иванов – общественик, научен работник и защитник на човешките права, бивш съветник на президента д-р Желю Желев. Той е номиниран за наградата заради дългогодишния му принос към институционалното развитие на Мюсюлманското изповедание и съпричастността му към проблемите на мюсюлманската общност в България при отстояването на едно от основните универсални права – правото на вероизповедание.

3. Мевлюде Фере – дългогодишна преподавателка в целогодишния Коран курс в гр. Сърница, общ. Сърница, обл. Пазарджик. Тя е номинирана за приноса й в религиозното обучение, възпитаването на младежта в ислямските ценности и съхраняването на мюсюлманската идентичност.

4. Исмаил Исмаилов – имам и просветител от с. Попица, общ. Бяла Слатина, обл. Враца. Номиниран е за наградата за приноса му в развитието на Ислямската религия в труден регион. Исмаил Исмаилов е известен с постоянството си в религиозно-възпитателната и институционалната дейност, както и в опазването и възраждането на мюсюлманските ценности.

5. Мюзеки Ахмед – журналист, управител на медия, общественик. Номиниран е за почетната награда заради дългогодишния му принос в медийното отразяване на дейността на Мюсюлманското изповедание и проблемите на мюсюлманската общност в България, както и за дейността му за съхраняване на мюсюлманско-турската култура в България.

Церемонията по връчването на годишните награди „Ходжазаде Мехмед Мухйиддин ефенди“ по традиция ще се проведе на 8 декември 2022 г., от 17:30 часа, в хотел „Рамада“, зала „Рубин“.

Специално участие в събитието ще вземе световноизвестният четец на Корана и изпълнител на турски и арабски религиозни песни Мустафа Йозджан Гюнешдогду.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.