Районно мюфтийство - София осъществи значим социален проект в подкрепа на най-нуждаещите се и уязвими социални групи през студените зимни дни. 

Благодарение на инициативата в сътрудничество с фондация "Садака ташъ" близо 500 души получиха топла храна в петъчния ден пред Централата софийска джамия "Баня башъ". През уикенда бяха раздадени якета, обувки, одеяла и дърва за огрев в столичния квартал "Факултета". 

"Още през изминалата зима раздаването на топъл обяд пред джамията беше посрещнато с голямо одобрение както от обикновените хора и вярващите, така и от различни институции, които допринесоха за превръщането на тази идея в традиция. Щастливи сме, че през тази зима към това добро дело можем да прибавим и раздаването на дрехи, одеяла и дърва, с което да окажем по-голяма помощ на повече нуждаещи се", заяви районният мюфтия на София Бейхан Мехмед. 

Проектът "Топъл обяд в петъчния ден" ще продължи през целия зимен сезон.

Районно мюфтийство - София изказва благодарности на фондация "Садака ташъ" и всички дарители за подкрепата!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.