Главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи се срещна с председателя на Управителния съвет на сдружението "Маариф" проф. Бирол Акгюн в сградата на Мюсюлманското изповедание в София. 

Организацията е създадена през 2016 г. в Република Турция, за да подпомага образованието по света чрез изготвянето и управлението на проекти в конкретната област. 

Срещата между д-р Мустафа Хаджи и проф. Бирол Акгюн беше първата по рода си. Главният мюфтия представи пред председателя на фондация "Маариф" дейността на Мюсюлманското изповедание и инициативите на институцията, свързани с целогодишните и летните Коран курсове, програмите за обучение в духовните училища в Шумен, Момчилград и Русе, подготовката на кадри във Висшия ислямски институт, както и студентската стипендиантска програма на Главното мюфтийство.

Проф. Бирол Акгюн от своя страна поздрави д-р Мустафа Хаджи за усилията на институцията да образова и възпитава младото поколение. 

Следвайки добрите примери до този момент, Мюсюлманското изповедание и фондация "Маариф" изразиха готовност да осъществят и съвместни проекти в сферата на образованието.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.