С лекции, посветени на възпитаниците на ДУ "НЮВВАБ" Борис Недков и Юсуф Керим, продължиха честванията на 100-годишнината от основаването на Духовното училище в Шумен. 

Събитията бяха организирани от Районно мюфтийство София съвместно с Висшия ислямски институт, а сред гостите бяха председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед, заместник главните мюфтии Ахмед Хасанов и Бейхан Мехмед, районният мюфтия на София Бейхан Мехмед, ректорът на Висшия ислямски институт д-р Кадир Мухаммед и неговите заместници Абдуллах Търабзон и Айдън Юмеров, представители на академичната общност и студенти.

Борис Недков е единственият възпитаник на Духовното училище в Шумен, който е християнин, но е учил в ДУ "НЮВВАБ" с държавна стипендия. Неговите заслуги за развитието на Османистиката в България бяха представени от османиста доц. Стефан Андреев.

Лекцията за Юсуф Керим, който освен възпитаник на ДУ "НЮВВАБ", е и сред основателите на Висшия ислямски институт, беше представена от неговите съвременници д-р Сабри Алагьоз и Шевкет Фейзуллов. 

По време на събитието те разказаха за неговия принос за съхраняването на културата и идентичността на мюсюлманската общност у нас. 

Д-р Сабри Алагьоз и Шевкет Фейзуллов върнаха присъстващите към годините, когато Юсуф Керим е работил като сценарист и драматург, както и към трудностите, през които е минал заради репресиите от страна на тоталитарния режим. Специално за лекцията от чужбина пристигаха съпругата, синът и внукът на Юсуф Керим.

На следващия ден ръководството на Мюсюлманското изповедание посети гроба му, за да отправи молитва към Всевишния в негова памет.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.