Мюсюлманското изповедание направи дарение от 100 одеала на Центъра за настаняване на бежанци в Харманли.

Помощта на прага на задаващата се зима беше предоставена на директора на Центъра Румен Тинков от районните мюфтии на София и Хасково Бейхан Мехмед и Ерхан Реджеб.

Румен Тинков благодари на представителите на Мюсюлманското изповедание за дарението и подчерта, че топлите завивки са сред нещата, от които има най-належаща нужда в Центъра за настаняване на бежанци.

В Харманли е предоставена закрила на 1600 бежанци, които са предимно от Сирия, Афганистан и Мароко. В Бежанския център живеят и около 250 деца.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.