Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи гостува на курбан в с. Малево по покана на районния мюфтия на Хасково Ерхан Реджеб.

Духовният водач на мюсюлманите в България поздрави вярващите и изнесе лекция, посветена на необходимостта от религията в живота на хората и личностното развитие.

Д-р Мустафа Хаджи направи паралел между материалното и духовното. "Можем да имаме всичко, но да ни липсва вътрешното убеждение. Затова трябва да се върнем към религията", заяви главният мюфтия.

Той съпостави проблемите на днешното общество с тези от периода на идването на Пратеника Мухаммед (с.а.с).

"Пратеникът Мухаммед (с.а.с) е изпратен, за да бъде светлина и спасение. Когато Аллах го е изпратил, е искал да научи хората да живеят достойно. А тогава несправедливостта, потисничеството и измамата са били същите като в днешни времена - силният е експлоатирал слабия, а богатият е ограбвал бедния", припомни д-р Мустафа Хаджи и подчерта, че ако искаме свобода и достойнство, едниственият начин е отново да започнем да следваме пътя на Пратеника.

Главният мюфтия призова вярващите да спазват повелите на Исляма, без значение къде по света се намират. 

"Нека всеки от вас да се опита да остане насаме със себе си и да си даде отговор на въпроси, които касаят самия него, семейството му и обществото! Дали това което прави, е достатъчно или не е? Дали от начина, по който живее, Аллах Теаля ще бъде доволен? Дали начина, по който живеете, ще му донесе щастие? 

Ако успеем да се замислим и върху тези въпроси, ако успеем да намерим отговор за нашите отношения с Аллах, това означава, че щастието ни е гарантирано и ще имаме по-добро бъдеще", каза още главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи.

След лекцията 600 души се събраха около трапезата, за да споделят курбана и да се помолят за здраве и благополучие.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.