Юбилеят на духовно училище "НЮВВАБ" - гр. Шумен беше честван с културна програма в гр. Дулово.

Презентация, посветена на историята на училището, фолклорна програма и художествено четене на Корана бяха част от тържеството, организирано от Районно мюфтийство - Силистра.

Специални гости на честването в Дулово бяха заместник главният мюфтия Ахмед Хасанов, районният мюфтия на Силистра Мюддесир Мехмед, районните мюфтии на Варна, Разград и Добрич - Исмаил Ахмедов, Мехмед Аля и Акиф Акифов, директорите на духовните училища в Шумен и Русе - Шериф Хюсню и Тунджай Шериф, председателят на Общинския съвет в Тутракан Нехат Кантаров, експертът от отдел "Иршад" в Главното мюфтийство Бахри Иззет. 

Мюддесир Мехмед поздрави присъстващите и говори пред гостите за връзката между Районно мюфтийство - Силистра и "НЮВВАБ". Той подчерта, че трима възпитаници на духовното училище в Шумен за сред имамите в Силистренско. В момента там се обучават още петима младежи от областта.

Преподавателят от ДУ "НЮВВАБ" Мехмед Хасан на свой ред представи пред гостите важните моменти в 100-годишната история на учебното заведение, което и до днес продължава да бъде пример за съчетаването на духовното и светското образование. 

Ученици от училището изпълниха стихове пред публиката, а ансамбълът от с. Руйно и музикантът Насуф Даил представиха фолклорна програма.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.