Районно мюфтийство - София организира благотворителен базар пред джамията "Баня башъ", чрез който подпомогна кампанията в подкрепа на деца без родители "Седмица на сираците". 

Женската организация на институцията отново положи огромни усилия при подготовката на щандовете.

Чрез благотворителната инициатива, подкрепена от вярващи, предприемачи и гости на града, беше събрана сумата от 5165 лева.

"Хората вече са наясно как работи институцията и как точно кампанията подкрепя децата без родители. В това се крие нейният успех и желанието за подкрепа на тази кауза. Виждаме с какво нетърпение хората участват в нея и това много ни радва", каза районният мюфтия на София Бейхан Мехмед. 

Петъчният намаз в джамията беше съпътстван от тематичното хутбе "За сираците и задължението на мюсюлманите да им помагат", което беше изнесено от зам. главния мюфтия Бейхан Мехмед.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.