14 деца от с. Барутин, общ. Доспат участваха в Хатим програма след като прочетоха от началото до края Свещения Коран-и Керим.

Пред публиката, която дойде, за да поздрави учениците за усилията им и за да чуе наученото от тях, децата прочетоха Айети от Свещената книга с превод на български език и представиха религиозни сцени и кратки наставления.

Учениците припомниха моралните ценности и принципите, които са залегнали в основите на Исляма и от които вярващите трябва да се водят.

Сред официалните гости на Хатима бяха районният мюфтия на Смолян Неджми Дъбов и наместник районният мюфтия на Девин Изет Джалев.

Неджми Дъбов поздрави децата, преподавателите, техните родители и цялото село по случай празничния ден. Районният мюфтия на Смолян подчерта, че подобни събития са в основната на запазването на идентичността на мюсюлманите. 

Хатимът завърши с връчване на подаръци на децата, които взеха участие в програмата.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.