Имами от областите София, Велико Търново, Стара Загора и Сливен участваха във футболен турнир в Казанлък. Мачът беше организиран в рамките на поредицата от събития, с които отбелязваме 100-годишнината на духовно училище "НЮВВАБ" - гр. Шумен.

Имамите бяха разпределени в два отбора - в единия състав влязоха участниците от София и Велико Търново, а в другия - тези от Сливен и Стара Загора.

В мача се включиха специално председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед, както и районните мюфтии на София, Стара Загора, Хасково и Велико Търново - Бейхан Мехмед, Сейхан Мехмед, Ерхан Реджеб и Нутфи Нутфиев. 

Оспорваната надпревара приключи с резултат 10:8, а за победител беше обявен отборът на имамите от София и Велико Търново.

Шампионите вдигнаха купата със специален надпис по случай 100-годишнината на "НЮВВАБ". 

За спомен от надпреварата всички участници получиха медали. 

Турнирът приключи с връчване на благодарствен плакет на председателя на Висшия мюсюлмански съвет от името на организаторите и участниците. 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.