Мюсюлманте от България, които живеят в Лондон, за първи път се включиха в кампанията в подкрепа на деца без родители "Седмица на сираците". 

Чрез културно-религиозна програма, които организираха в британската столица, те събраха £1 830, като £1000 от тях бяха дарени от турския Диянет във Великобритания.

В инициативата в Лондон участва ваизе Нурдан Демир от турския Диянет. Тя изнесе лекция пред вярващите от България. 

Децата, които посещават Коран Курса в града, също се включиха в програмата като рецитираха Коран-и Керим, Айети и Хадиси на тема "Милосърдието в Исляма към сираците и нуждаещите се". 

"Това е първото по рода си мероприятие в подкрепата на децата без родители. Надявам се да послужи като пример и за нашите сънародници в други европейски държави. Очаквам мюсюлманите от България да се включат активно в кампанията и значително да допринесат за успеха на "Седмицата на сираците", заяви координаторът на Мюсюлманското изповедание за Европа Мустафа Избищали.

Дарението от Лондон ще бъде внесено в касата на Главното мюфтийство.

Мюсюлманското изповедание изказва благодарности на всички, които участваха в благотворителната инициатива! 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.