Председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед участва на конференция в турския град Сивас, посветена на Традицията на Мевлида сред турскоговорящите.

Научният форум беше организиран от университета "Джумхурийет" с подкрепата на Института за турски език (Türk Dil Kurumu). 

Поводът за провеждането на конференцията е обявяването на 2022 г. от ЮНЕСКО за Година на Сюлейман Челеби. През тази година отбелязваме и 600 години от смъртта на Класика на турската поезия, известен с произведението "Мевлид" (Весилет-юн-неджат), което се тачи от милиони мюсюлмани по целия свят.

Председателят на Висшия мюсюлмански съвет участва в качеството си на изследовател, който има научни публикации, свързани с основната тема на конференцията. Докладът на Ведат Ахмед беше за Традицията на Мевлида в България и произведението "Мевлид" на Исмаил Ниязи ефенди, който е творил през първата половина на ХIX век в гр. Омуртаг. 

"Мевлидът има много специфично място в живота на мюсюлманско-турската общност в България и е способствал за запазването на идентичността ни. В България са писани Мевлиди и в най-трудните години на комунизма, когато дори четенето му е било забранено. Това е станало възможно благодарение на всеотдайността на двама ходжи от Смолянско - Раиф ефенди и Хафъз Мурад Халил", подчерта председателят на Висшия мюсюлмански съвет пред научната общност.

В Сивас бяха изнесени 69 доклада от участници от десет държави.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.