През месец октомври 2022 г. приключи изпълнението на научно-приложения проект „Преоткриване на културното наследство на мюсюлманите в България (1920-1950 г.)“, реализиран от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН със съдействието на Главното мюфтийство в Република България и осъществен с финансовата подкрепа на програма „Застрашени архиви“ на Британската библиотека и благотворителната фондация „Аркадия“, основана от Лисбет Раузинг и Питър Болдуин, Великобритания.

В резултат от работата на група учени под ръководството на гл. ас. д-р Йелис Еролова бяха открити непроучени досега печатни и ръкописни документи и визуални материали, свързани с историята и културата на мюсюлманите в България от архива на Главното мюфтийство в София и в различни части на страната. Част от тях са създадени през 19 век. 

Дигитализирани бяха застрашени от повреждане документи, книги, ръкописи на османотурски, арабски, персийски, румънски и турски език, както и фотографски материали, които се намират в София, Видин, Шумен, Балчик и с. Ясеновец, обл. Разград, но съдържат и информация за други райони в страната като Кюстендил, Белоградчик, Монтана, Плевен, Русе.

Тематиката им е изключително разнообразна и варира от образование, теология, художествена литература, администрация, брачни и бракоразводни процедури, администрация, кореспонденция, вакъфски имоти, фетви по различни семейни казуси до кулинария и молитви за предпазване от лоши сили.

Материалите са преведени и анотирани на английски и български език. Архивирани са 1088 файла в Дигиталния фонд на Етнографския архив на ИЕФЕМ, които са предадени и в Главното мюфтийство.

Материалите са достъпни онлайн на уебсайта на програма „Застрашени архиви“ на Британска библиотека https://eap.bl.uk/project/EAP1392.

Проектът е пилотен и е първа стъпка към по-мащабно проучване, свързано със съхранението и популяризирането на „непознатите“ нови архивни източници за културното наследство на мюсюлманите в България.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.