Ръководството на Мюсюлманското изповедание се срещна с ръководството на фондация "Садака ташъ" в Истанбул.

На срещата председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и районният мюфтия на София Бейхан Мехмед обсъдиха с дикретора на Фондацията Кемал Йоздал и Управителния съвет съвместните проекти, които осъществяват двете институции и изразиха готовност за разширяване на техния обхват и размер. 

Директорът на Фондацията от своя страна представи пред представителите на Мюсюлманското изповедание социалните проекти, които "Садака ташъ" осъществява в над 60 държави по света. 

Кемал Йоздал благодари на мюсюлманте в България за подкрепата им в това благотворителено начинание и изрази задоволство, от факта че все по-често съвместно с Мюсюлманското изповедание Фондацията достига до повече нуждаещи се.

Срещата завърши с размяна на подаръци. Районният мюфтия на София подари на директора на фондация "Садака ташъ" издание на английски език на "История на джамиите в София".


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.