Първият Коран курс, организиран от мюсюлманите от България в Лондон, се радва на все по-голям интерес от страна на учениците и техните родители. Близо 40 деца на възраст от 5 до 12 години са сред участниците в него. 

Коран курсът възобнови дейността си след лятната ваканция. Заради нарастващия интерес в момента организаторите търсят по-подходящо място за целта, което да закупят или да наемат. Надяваме се, че с подкрепата на мюсюлманите, това ще стане факт.

В момента Коран курсовете се провеждат в края на всяка седмица в дома на Фатма Рафи, родом от Силистра, а преподавателската дейност е поверена на Нежля Исмаил ходжа и Севгин Карани ходжа.  

Децата, които го посещават, вече имат важна роля при отбелязването на големите ни празници. Пример за това е специалната програма по случай Курбан Байрам, която беше подготвена с участието на 15 ученици. 

За усърдието си те получиха специални подаръци и религиозна литература, а сред официалните гости в Лондон бяха координаторът на Главното мюфтийство за Европа Мустафа Избищали и преподавателят във Висшия ислямски институт д-р Сефер Хасанов. 

Представителите на Мюсюлманското изповедание поздравиха децата, говориха пред тях за практическото приложение на наученото в Коран курсовете и дадоха препоръки на преподавателите. 

Коран курсът очаква своите нови ученици. 

За връзка и допълнителни въпроси: 

Севгин Карани ходжа

тел.: 07713715771 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.