Председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед се среща с декана на Факултета по ислямски науки в университета "Сабахаттин Заим" в Истанбул - проф. Хасан Кямил Йълмаз и декана на Теологическия факултет на Тракийския университет в Едирне проф. Али Йозтюрк. 

Поводът за срещата с учените беше предстоящата международна научна конференция по случай 100-годишнината на духовно училище "НЮВВАБ" - гр. Шумен. 

Председателят на Висшия мюсюлмански съвет и председател на Инициативния комитет за честването на 100-годишнината на Духовното училище Ведат Ахмед покани двамата авторитетни учени и техни колеги от академичните среди да участват във форума. 

Проф. Хасан Кямил Йълмаз и проф. Али Йозтюрк от своя страна с радост приеха поканата и изразиха готовност да дадат своя принос при изследването на историческата мюсюлманска образователна институция. 

Двамата декани заявиха, че са отворени за сътрудничество с Мюсюлманското изповедание и неговите образователни институции.

Проф. Хасан Камил Йълмаз подчерта, че за него това ще бъде изключителна чест, защото самият той е роден в семейството на изселници от Велико Търново и като ученик и студент е имал възможността да се обучава при възпитаници на ДУ "НЮВВАБ" - гр. Шумен.

На срещата в Истанбул присъства и зам.-деканът на Факултета по ислямски науки проф. Реджеб Джиджи, който също е свързан с Мюсюлманското изповедание и страната ни. В продължение на три години ученият е преподавал във Висшия ислямски институт и и е изследвал ръкописи в националната библиотека "Св. св. Кирил и Методий".


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.