Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи откри джамията в Суворово след частичен ремонт и участва в програма по случай Мевлид кандили.

Джамията е построена през 1660 г., а ремонтът включва смяна на керемидите, обособяване на ново място за абдест и стая за гости. 

Тържеството започна с приветствие от главния мюфтия и районния мюфтия на Варна Исмаил Ахмедов.

Д-р Мустафа Хаджи поздрави районния мюфтия на Варна, имама на джамията и Джамийското настоятелство за усилията, които са положили, за да създадат по-добри условия за вярващите, които идват в джамията. 

Главният мюфтия изрази надежда, че все повече хора ще кланят намаз в нея и ще изпращат децата си на Коран курсове. 

Програмата приключи с дуа за здраве и благоденствие.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.