Главно мюфтийство проведе семинар за иновативните игрови методи в преподаването на религия

Отдел „Образование“ към Главно мюфтийство организира семинар за преподаватели. Той се проведе в периода 1-3 май 2015 година в сградата на СОДУ – Момчилград, а темата беше „Забавно обучение по религия“. В него участие взеха 40 преподаватели по религиозните предмети в средните духовни училища в страната, учители по „Религия - ислям“ от държавните училища и преподавате в летните и годишните коран-курсове.
На семинара гостуваха лектори от Република Турция, прилагащи различни иновативни игрови методи в процеса на преподаване. Те споделиха своя опит и на практика разиграха примерни игри, които биха могли да се приложат в процеса на обучение.

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.