Aрхитектът на сградата на духовното училище „Нювваб“ взе Наградата на Шумен за изкуство и култура

Общински съвет - Шумен присъди Наградата на Шумен за изкуство и култура, раздел „Архитектура“ на архитект Виолета Узунова за проекта й за сградата на Средно общообразователно духовно училище „Нювваб“ в града. Това се случи на официална церемония на 11.05. (понеделник), когато е Денят на Шумен.
Архитект Узунова получи наградата си от кмета на община Шумен Красимир Костов и председателя на общинския съвет проф. Георги Колев.
След награждаването арх. Узунова изрази своята благодарност към Главно мюфтийство за това, че са й възложили проектирането на сградата. Тя благодари и на районния мюфтия на Шумен Месут Мехмедов и на директора на СОДУ „Нювваб“ - Шумен Шериф Хюсню за оказаното от тях съдействие по време на работата й върху проекта.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.