Проведе се работна среща с имамите в Районно мюфтийство - Сливен

Районно мюфтийство - Сливен проведе работна среща с имамите от региона. Тя се състоя на 11.05.2015 година в сградата на мюсюлманското настоятелство.
В рамките на срещата бяха обсъдени въпроси, свързани с летните коран курсове, с мотивацията за по-голяма активност през месец Рамазан, с набирането на ученици за средните духовни училища и студенти за Висшия ислямски институт. Бяха обсъдени и  проблеми и нужди на регионално ниво.
Районният мюфтия Акиф Акифов разясни на присъстващите на работната среща въпросите, свързани със значението и ползата от семинарите, които се организират от Главно мюфтийство.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.