Главният мюфтия д-р Мустафа Хаджи се срещна с делегация на организацията ДИТИБ (Diyanet Işleri Türk İslam Birliği) в Германия.

Представителите на организацията посетиха София, водени от Ирфан Сарал, член на Управителния съвет на ДИТИБ.

Поводът за гостуването в Главното мюфтийство беше подписаното през месец февруари споразумение за сътрудничество в областта на религиозните и социални дейности, културата и образованието. Чрез документа двете организации поеха ангажимент да работят заедно при провеждането на благотворителни инициативи, подпомагането на хора с увреждания и в неравностойно положение, както и за оказване на съдействие при необходимост от репатриране на починали. 

По време на разговорите двете страни препотвърдиха готовността си за по-нататъшно сътрудничество и изразиха желание за разширяване на обхвата на съвместните дейности.

На срещата присъстваха още началникът на отдел "Външни отношения" на Главното мюфтийство Хайри Емин и координаторът за Европа Мустафа Избищали.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.