Мюсюлманското изповедание изпрати свои представители на международния симпозиум "Ролята на джамиите и предизвикателствата пред тях в променящия се свят", който се проведе в Университета в Сакаря.  

Създаването на връзки между джамиите, тяхната социална и културна функция, ролята им в туристическите региони, мястото им в решаването на социално значими проблеми и общуването с младите бяха сред темите на форума. 

По време на тридневния симпозиум Главното мюфтийство беше представено от районния мюфтия на Добрич Акиф Акифов, експерта от отдел "Иршад" на институцията Бахри Иззет, бившите преподаватели от Висшия ислямски институт проф. д-р Хаджи Мехмед Гюнай и доц. д-р Ердинч Ахатлъ.

Срещата на научната общност в Сакаря завърши с връчване на сертификати на участниците.

 

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.