Близо 60 имами от Районните мюфтийства - Шумен, Търговище и Разград участваха в семинар по етикет и протокол, който се проведе в Шумен. 

Основните правила за общуване, говорене пред по-широка аудитория и нормите на поведение в обществото бяха сред темите на обучението, подготвено от гост-лектора от Истанбул Мехмет Юксел. 

В семинара участваха също така районните мюфтии на Шумен, Търговище и Разград - Месут Мехмедов, Назиф Расимов и Мехмед Аля.  

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.