Районно мюфтийство - Силистра чества Мевлид кандили с празнична програма в с. Нова Черна.

Празничната вечер беше отбелязана с четене на Коран, Мевлид и изпълнение на религиозни песни от младите имами към Районното мюфтийство.

Официален гост на събитието беше зам. главният мюфтия Бейхан Мехмед, който изнесе лекция на тема "Пратеникът Мухаммед (с.а.с) - универсален пример за човечеството".

"Най-честитият човек е този, който иска да бъде в полза на обществото, а Мухаммед (с.а.с) е пример както за управниците, така и за преподавателите, родителите, децата и за всички онези, който искат да служат на хората. 

Най-скъпият спомен, завещан ни от Пратеника, е Свещеният Коран-и Керим - чудото, изпратено от Аллах, което ще бъде запазено до Съдния ден", каза в своята лекция зам. главният мюфтия.

Районният мюфтия на Силистра Мюддесир Мехмед на свой ред приветства мюсюлманите по случай Мевлид кандили. Той поздрави специално родителите, които изпращат децата си на Коран курсове и поощри всички всички останали да последват техния пример. 

Програмата завърши с празнична вечеря.

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.