Висшият мюсюлмански съвет взе решение за разкриване на Мюфтийски наместничества във Велинград и Поморие и избор на мюфтийски наместници, които да отговарят за тях. 

По този начин ще бъде изградена по-добра връзка с мюсюлманите в областите Пазарджик и Бургас, които съставляват важна част мюсюлманската общност в страната ни. Според данни на Мюсюлманското изповедание броят им в двете области достига 143 300 души.

По време на заседанието председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед подчерта необходимостта от по-активна дейност на членовете и комисиите към Висшия мюсюлмански съвет.

Сред важните събития, който предстоят, са връчването на годишните награди "Ходжазаде Мехмед Мухйиддин ефенди" и провеждането на планираните мероприятия в чест на 100-годишнината от основаването на духовно училище "НЮВВАБ" - гр. Шумен.

Членовете на Висшия мюсюлмански съвет разгледаха административни въпроси, свързани със структурите на Мюсюлманското изповедание, стопанисването на вакъфските имоти и извършването на погребалните услуги.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.