492 достигна броят на сираците, подпомагани от Мюсюлманското изповедание. 45 нови молби бяха одобрени по време на последното заседание на Комисията по социални дейности към Висшия мюсюлмански съвет.

Председателят на Комисията и ресорен заместник главен мюфтия Бейхан Мехмед направи анализ на осъществените социални дейности през годината: 

1. Благодарение на партньорството на Мюсюлманското изповедание с различни хуманитарни организации и държавни институции през месец Рамазан бяха раздадени 8500 кашона с основни хранителни продукти. В цялата страна бяха организирани ифтари за 11 хиляди души.

 

2. С общите усилия на вярващите и Мюсюлманското изповедание отново беше проведена кампанията "Да споделим курбана си!". Резултатът от нея показва, че 10 хиляди души са получили курбанско месо по време на Курбан Байрам.

 

3. Продължават инициативите в подкрепа на нуждаещите се в бедните страни. От две години насам чрез подкрепата на дарители Главното мюфтийство изпраща хуманитарни пакети и курбанско месо извън България.

Институцията участва в раздаването на екземпляри на Свещения Коран-и Керим, подпомага хора със здравословни проблеми, центрове и домове за сираци, допринася за откриването на кладенци.

 

4. Социалната комисия обсъди подготовката и провеждането на новото издание на кампанията в подкрепа на деца без родители "Седмица на сираците". Тя ще се състои през първата седмица на месец ноември, а преди началото ѝ ще бъде проведено специално заседание, свързано с нея.

Представителите на Комисията продължават своите работни срещи със сираците и техните настойници. През тази година Мюсюлманското изповедание предвижда да подпомогне и деца в неравностойно положение.  

След приключването на "Седмицата на сираците" отново ще представим отчет за изразходването на средствата, постъпили във фонд "Сирак". 

 

Мюсюлманското изповедание отново отправя искрени благодарности към всички съпричастни към кампанията за проявеното милосърдие и протегната ръка към децата без родители! 

Аллах да бъде доволен от вас и да ви дари със щастие на двата свята!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.