Районно мюфтийство - Варна организира сюннет за близо 100 деца в с. Партизани и гр. Суворово.

Събитието беше осъществено с подкрепата беше фондация "Хюдаи". 

Официални гости на сююнета бяха районният мюфтия на Велико Търново Нутфи Нутфиев и зам.-ректорът на Висшия ислямски институт Айдън Юмер, гост-имами от Република Турция и местни имами.

Районният мюфтия на Варна Исмаил Ахмедов поздрави децата и техните родители. "Сюннетът е пътят на Пратеника Мухаммед (с.а.с). Моля се на Аллах през целия си живот да вървим по него", каза Исмаил Ахмедов. 

Събитието завърши с дуа и празничен обяд за всички присъстващи. 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.