Дискусия, посветена на историята на ДУ "НЮВВАБ" - гр. Шумен и неговите емблематични преподаватели беше организирана в джамията "Осман Пазвантоглу" в гр. Видин.

Събитието беше част от културния календар, с който честваме 100 години от основаването на Духовното училище.

Като негов възпитаник районният мюфтия на Монтана Неджати Али разказа пред гостите за дейността на "НЮВВАБ", основателите на училището, знаковите учители и ярките ученици, получили образованието си в Шумен. 

Лекторът припомни, че видинчанинът Хасим Ахмед Сафети Айтуна (1895-1980), който е завършил и Софийския университет "Св. Климент Охридски", е взел активно участие при съставянето на програмата на училището като преподавател в него. 

Районният мюфтия на Монтана се върна и към спомените за неговите преподаватели - доц. Ибрахим Ялъмов, д-р Исмаил Джамбазов, Халил Етем и Юсуф Карим.

Участниците в дискусията дадоха висока оценка на подготвената програма и настояха този панел да се проведе на повече места в региона. 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.