Районно мюфтийство- Търговище проведе месечно събрание с имамите от региона

Районно мюфтийство- Търговище проведе месечно събрание на имамите от региона на 27.04.2015 година в „Сахат Джамии“.
На събранието бяха обсъдени редица актуалните теми – как да се подпомогне обучението по предмета „Религия – Ислям“ в училищата. Дискутирани бяха въпроси, свързани с Хадж 2015, със семинара за преподаватели в СОДУ-Момчилград. Направен беше и анализ на местното честване в рамките на „Седмицата на Пратеника (с.а.с.)“.
На всички присъстващи на събранието бяха раздадени религиозни книги  „Илмихал“ за опресняване на знанията и поддържане нивото на  имамите. Последните получиха и рекламни материали, изготвени и изпратени от Главното мюфтийство.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.