Районно мюфтийство – Плевен се включи в честванията по случай рождението на Пратеника (с.а.с.)

Районно мюфтийство -  Плевен отбеляза празнично рождението на Пратеника (с.а.с.) на 26.04.2015година вНЧ „НАПРЕДЪК –1871“, град Никопол.
Официални гости на мероприятието бяха заместник-главният мюфтия на Република България Ведат Ахмед, районния мюфтия на град Еюб МуаммерАян, началникът на отдел ,,Иршад“ към районното мюфтийство в Еюб Абдуллах Юздеря, заместник-кметът на община Никопол Ахмед Ахмедов, председателят на общинския съвет в община Никопол Майдън Сакачиев, преподавателят от Висшия ислямски институт в София Билал Джошкун и студентът от Висшия ислямски институт Ахмед Кадиров.
Децата от коран-курсовете в региона взеха участие в програмата с изпълнението на иляхита и рецитирането на стихотворения, посветени на Пратеника Мухаммед (с.а.с.).
В края на тържествената програма районният мюфтия на Плевен Хаджи Ниджатин Неджипов отправи обща дуа.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.