Главния мюфтия прие делегация на Китайската ислямска асоциация

Главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи прие делегация от Китайската ислямска асоциация ръководена от вицепрезидента Ибрахим Хонг Чангю и представител в Националния народен конгрес на Китай.
Висшите представители на мюсюламните в Китай са на тридневно официално посещение в България с цел да опознаят страната ни и българската мюсюлманска общност.
Членове на делегасцията са Жан Гуанглин, заместник-генерален секретар на Ислямската асоциация на Китай (ИАК), Мин Жункинг, редактор на списание "Китайски мюсюлманин", Мин Чанг, секретар на Международния отдел.
„За нас е висока чест да Ви приветстваме в България. Ние поддържаме регулярни отношения със сродни мюсюлмански организации по света, но за пръв път посрещаме представители на такава от Китайската народна република”, каза главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи. По думите му независимо в коя част на света живеят мюсюлманите трябва да поддържат добри отношения и да се подкрепят.
„Благодарим Ви за любезното гостоприемство, бих искал да Ви поднеса поздравите и благопожеланията на шейх Хилалуддин Чен Гуангюан, председател на ИАК. За нас е привилегия да поставим началото на сътрудничеството между нашите две организации”,каза вицепрезидента Ибрахим Хонг Чангю. По думите му сътрудничеството със българските мюсюлмани е от голямо значение, тъй като те са малка но консолидирана общност в сравнение с Китай и притежават вековни традиции, които трябва да се опознаят и взаимстват.
ИАК е официалната ислямска организация представляваща мюсюлманите в Китай и включва във своя състав 500 регионални организации чрез, които се посрещат нуждите на мюсюлманите. Създадена е през 1952 г. с централа в Пекин. В Китай техния брой е 23 милиона и представляват 1,4% от общото население. Организацията притежава 45 000 джамии като във всяка една от тях има един или повече имами.
Китайската делегация е на опознавателно посещение в Европа, като са били в Турция, Великобритания, Русия, Румъния и сега в България.

Снимки:


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.