Районният мюфтия на София Бейхан Мехмед изнесе урок за Исляма пред ученици от 9 и 10 клас в 162 обединено училище "Отец Паисий" в столичния квартал "Ботунец". 

Той представи пред близо 20 ученици историята на Исляма и разказа за неговото възникване и разпространение. Специално внимание по време на урока беше отделено на мюсюлманите в България. 

"Учениците бяха активни и зададоха много въпроси. Попитаха ме защо целуваме ръка на по-възрастните на Байрама и се опитаха да съпоставят говеенето през Рамазана с постите в другите религии. Опознаването на различни хора, техните вярвания и традиции ни прави по-богати на знания и нови светове. Вярвам, че прояви като тази ще допринесат за по-доброто разбирателство в обществото и културния диалог", заяви районният мюфтия на София. 

Откритият урок беше част от часа по Философия. Учебният план по предмета съдържа тема, посветена на религиите. Участието районния мюфтия идва след решение на преподавателите да поканят хора, които изповядват съответната религия, за да разкажат по какъв начин тя присъства в техния живот. 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.