obrazovanie2022

Доайенът сред възпитаниците на духовното училище "НЮВВАБ" - гр. Шумен проф. Хюсеин Аян ще вземе участие в честването на 100-годишнината на учебното заведение. 

95-годишният професор, преподавател по класическа турска литература, с радост прие да даде своя принос при организирането на научните прояви в тържествената програма. 

Във връзка с подготовката на честванията, които ще включват религиозни, културни, социални и спортни мероприятия, проф. Хюсеин Аян беше посетен в Анкара от председателя на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед и зам.-главния мюфтия Бейхан Мехмед. 

Проф. Хюсеин Аян и съпругата му проф. Гьонюл Аян посрещнаха топло представителите на Мюсюлманското изповедание в Република България. Те благодариха за високата оценка и поканата към проф. Аян да участва в честванията на ДУ "НЮВВАБ", които ще бъдат исторически за цялата мюсюлманска общност в България. 

Макар по-трудно, проф. Аян си спомни с възторг за родния край, учителите и съучениците си в Духовното училище в гр. Шумен.

Проф. Хюсеин Аян е родом от с. Бяла река, обл. Шумен. Завършва ДУ "НЮВВАБ" през далечната 1946 г. Работи за кратко като учител в родното си село. Принуден е да се пресели в Турция. 

След много преживени трудности широките му познания в областта на арабския, персийския и османотурския, както и в областта на турската литература и мюсюлманската култура са оценени.

Така проф. Аян започва академичната си кариера в областта на класическата турска литература. В дългите години, отдадени на науката, проф. Аян подготвя много академични кадри и публикува десетки основополагащи трудове.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.