Културна програма с изпълнение на религиозна музика събра в Свищов имами от Районно мюфтийство - Велико Търново и гости, които бяха дошли специално за събитието.

Група "Сефа" и фолклорна формация "Озан" представиха пред публиката своето творчество, свързано с мюсюлманските традиции.

При откриването на културната програма зам.-главният мюфтия Бейхан Мехмед представи историята на религиозните песни.

Той припомни, че първата е свързана с преселението (Хиджрета) на Пратеника ни Мухаммед (с. а. с), който е посрещнат в Медина с "Талеал Бедри Алейна" ("Луната изгря над нас"). Тя е била изпълнена от преподавателя на Медина Мусаб ибни Умейр.

В основите на текстовете на иляхитата са вярата в Аллах, обичта към Пратеника Мухаммед (с.а.с), братството и моралните ценности. 

"Религията, ценностите и убежденията са част от нашата идентичност и традициите, които трябва да съхраняваме и предадем на децата ни. Културни събития като това ни връщат към нашите корени", бяха думите, с които районният мюфтия на Велико Търново Нутфи Нутфиев приветствани присъстващите. 

По-рано през деня в Свищов беше проведено и първото за Новата година заседание с имамите от региона.

Сред официалните гости на срещата бяха зам.- главният мюфтия Бейхан Мехмед, районния мюфтия на София Бейхан Мехмед, наместник-районният мюфтия Плевен Хаджи Ниджатин Неджип и координаторът на годишните Коран курсове в Главното Мюфтийство Бахри Иззет. 

Зам. - главният мюфтия запозна имамите със социалните дейности и благотворителни кампании, осъществени от Мюсюлманското изповедание в България и в бедни страни. 

Той подчерта, че с всеки изминал ден доверието на мюсюлманите нараства. Бейхан Мехмед благодари на имамите за проявеното старание, защото с хубавия езан и благата си дума посрещат нашите братя и сестри в джамията, за да получат още познания за Исляма.

Зам.-главният мюфтия благодари и на районния мюфтия на Велико Търново Нутфи Нутфиев за усилията по време на националната кампания в подкрепа на деца без родители "Седмица на сираците". 

Нутфи Нутфиев от своя страна представи доклад за дейността през изминалата година, след което участниците приеха на план - график за 2022 г.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.