Бисмилляхуррахманиррахъйм 

Елхамдулиллях!

Вессаляту Весселяму ала Расулиллях!

Слава на Аллах, Господаря на световете! Салату Селям (Мир и Благослов) на Пратеника ни Мухаммед и на всички Пратеници преди него! 

 

Уважаеми братя и сестри мюсюлмани,     

Обръщаме се към вас с искрени благодарности. С вашата подкрепа, от 2013 г. насам, успяваме да подпомогнем сираците в нашето общество. 

Даренията, които основно получаваме по време на националната кампания в подкрепа на деца без родители "Седмица на сираците", се изразходват само и единствено за подпомагане на сираци в България.

Към момента даренията, постъпили от "Седмицата на сираците" през изминалата 2021г. и остатъкът от предходните години, възлизат на 577 хиляди лв.          

За да бъдем напълно прозрачни пред всички вас, с които заедно заставаме зад децата, нуждаещи се от нашата грижа, представяме доклад за кампанията. 

(Отчета за изразходване на средствата от кампанията "Седмица на сираците" можете да видите тук)

Към момента сираците, които обгрижваме, са 384 деца до 16-годишна възраст, с починали бащи. 

През месец декември 2021 г. Комисията по социални въпроси към Висшия мюсюлмански съвет взе решение за увеличаване на месечния размер на помощта и обхвата на подпомогнатите деца, както следва: 

- Месечната помощ за сираците беше увеличена от 60 на 70 лв. или от 720 на 840 лв. годишно;

- Възрастта за кандидатстване за помощта на Мюсюлманското изповедание също беше увеличена. Досега заявления можеха да подават сираци до 14-годишна възраст. След промяната на условията се допускат кандидати до 16-годишна възраст.

Към момента постъпват нови заявления. До месец броят на сираците, които обгрижваме, Иншаллах ще бъде около 430! 

Одобряването на молби за подпомагане на сираците продължава през цялата година, а средствата се предоставят на тримесечие от Районните мюфтийства.

Чрез тази инициатива желанието ни е не само да подпомогнем финансово децата без родители, но и да бъдем съпричастни като общуваме с тях. Така можем да ги мотивираме и да им напомним, че не трябва да се чувстват сами, защото имат братя и сестри, които работят всеотдайно за тях.

От името на Главното Мюфтийство и лично от мое име изказвам искрени благодарности за доверието, което ни гласувахте! 

С вашите дарения този проект се превърна в един от най-успешните на Мюсюлманското изповедание.

Изказваме огромни благодарности и на Районните мюфтийства и техните служители; на женските ни организации и джамийските настоятелства, които организираха благотворителни базари. Чрез техните усилия кампанията "Седмица на сираците" излезе от пределите на джамиите и се пренесе в центъра на градовете и селата ни. 

Аллах да бъде доволен от всички вас, които подкрепихте децата от сърце и да ви дари със щастие на двата свята!

 

С уважение,

Бейхан Мехмед

зам.-главен мюфтия


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.