Духовно училище "НЮВВАБ" и Районно мюфтийство - Шумен наградиха четирима кандидат-хафъзи. 

Тържеството в тяхна чест се проведе в "Шериф Халил паша" (Томбул) джамия.

 Възпитаниците на Духовното училище, които са се заели с нелеката задача да наизустят Корана, рецитираха айети от Свещената книга. Кандидат-хафъзите ще подготвят в индивидуална форма на обучение и с помощта на техните преподаватели.

Районното мюфтийство и ръководството на ДУ "НЮВВАБ" поздравиха учениците за усърдието и търпението, с което са решили да съхранят Корана в умовете и сърцата си.

Участие в празничното събитие взеха и училищните групи за изпълнение на религиозни песни, създадени в ДУ "НЮВВАБ". Те представиха иляхита, с които обогатиха програмата на тържеството. 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.