Отдел "Медия и култура" на Мюсюлманското изповедание изготви специален културен календар за 2022 г. (1443-1444 г. по Хиджра).

Културният проект е осъществен, за да припомня на нашите братя и сестри в страната най-важните дейности, прояви и кампании, за да участваме заедно в тях и да споделим техния успех.

Проектът е изработен от зам.- главния мюфтия Бейхан Мехмед, който пожелава на всички здраве, семейно щастие и берекет!

Екипът на Главното Мюфтийство е отбелязал под всеки месец няколко важни събития и задачи.

Сред тях са: 

- Четене на литература, издадена от отдел "Издателство" на Мюсюлманското изповедание;

- Абониране за сп. "Мюсюлмани";

- Консумиране на "Хелял-храни", одобрени от отдел "Хелял" на Мюсюлманското изповедание;

- Подготовка за свещения месец Рамазан;

- Отбелязване на Свещените нощи;

- Честване на Рамазан Байрам и Курбан Байрам;

- Подготовка за Хадж и Умре;

- Подпомагане на националната кампания "Ислямско образование";

- Посещаване на летните Коран-курсове;

- Поощряване на децата да изберат предмета "Религия - Ислям" в  училище. Учебниците по "Религия - Ислям" от 1 до 12 клас са одобрени от Министерството на образованието и науката;

- Поощряване на учениците да кандидатстват в средните духовни училища в Русе, Шумен и Момчилград, във Висшия ислямски институт в София, както и в Курса за хафъзи в гр. Мадан; 

- Подпомагане на децата без родители чрез националната кампания "Седмица на сираците";

- Участие в събитията, включени в програмата на "Седмицата на джамиите";

- Припомняне на имената на носителите на наградата на името на първия главен мюфтия на България Ходжазаде Мехмед Мухйиддин ефенди и номиниране на личности, достойни със своя пример за отличието.

За Мюсюлманското изповедание 2022 г. ще премине под знака на честванията по случай 100-годишнината от откриването на духовно училище "Нювваб" - гр. Шумен.

Можете да изтеглите календара от тук


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.