Дипломати от Посолството на Саудитска Арабия в България посетиха Районно мюфтийство - София. 

По време на срещата с районния мюфтия Бейхан Мехмед Халид Ел-Отайби и Саад Ел-Джумани обсъдиха възможността за осъществяване на съвместни религиозни, социални и културни проекти. 

Районният мюфтия на София представи пред дипломатите сведения, свързани с живота на мюсюлманите в столицата и в други населени места, включени в повереното му Районно мюфтийство. 

Представителите на дипломатическата мисия пожелаха успешна работа на Бейхан Мехмед по време на мандата му като районен мюфтия. 

За спомен от посещението гостите получиха книгата на проф. Любомир Миков „Джамиите в София“ на английски език.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.