Висшият мюсюлмански съвет утвърди новоизбрания ректор на Висшия ислямски институт в София д-р Кадир Мухаммед. До решението се стигна след като преди месец Общото събрание на Института избра единодушно преподавателя за ръководния пост. 

Съгласно правомощията си Висшият мюсюлмански съвет утвърди д-р Кадир Мухаммед с голямо мнозинство за ректор на единственото си по рода висше учебно заведение в страната ни.

По време на редовното си заседание, проведено на 10 ноември 2021 г. чрез конферентна връзка, при спазването на противоепидемичните мерки, председателят на Висшия мюсюлмански съвет Ведат Ахмед отбеляза значението на паметната дата 10 ноември и подчерта необходимостта от по-доброто ѝ осъзнаване и оценка. Той призова да не забравяме за събитията, свързани с този ден. 

Ведат Ахмед припомни, че през 2019 г. Висшият мюсюлмански съвет е подел инициатива за отбелязване на 30-годишнината на тази паметна както за мюсюлманите, така и за всички граждани на страната ни дата.

Висшият мюсюлмански съвет разгледа и въпроси от административно естество като назначаване на мюсюлмански настоятелства, стопанисване на вакъфските имоти и др. 

Заседанието беше съпътствано от четене на знамения от Свещения Коран в изпълнение на имама на Централната софийска джамия и член на Висшия мюсюлмански съвет Шенол Кязим.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.