8 нови фирми са получили сертификат "Хелял" през октомври и ноември 2021 г. от комисията, сформирана за целта в Главното Мюфтийство.

Производството на млечни продукти, плодове, захарни изделия и преработката на маслодайни семена са сред основните им дейности. 

По този начин броят на фирмите, които произвеждат продукти, подходящи за консумация и употреба от мюсюлманската общност, достигна 42. 

Всеки един от издадените сертификати "Хелял" е валиден за срок от една година.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.