Хатим и тържество в Централната джамия във Велинград отбелязаха завършването на летния Коран-курс в града.

По време на празничната програма Атила Мехмед и Сибел Мехмед представиха пред гостите първия си прочит на Коран-и Керим.

Децата, посещавали летния Коран-курс, също рецитираха Свещената книга и дуи от Нея. 

Събитието беше открито с приветствие от имама на джамията Азис Мехмед. Районният мюфтия на Пазарджик Салих Халил беше официален гост на събитието. В обръщението си той благодари на имама и децата за положените усилия и търпението да изучават повелите на Аллах Теаля. 

Всички участници в Коран-курса получиха подаръци и грамоти от Районното мюфтийство. Програмата завърши с дуа и пожелание за успехи през новата учебна година.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.