30 септември 2021 г. е крайният срок за представяне на номинации за наградата, която носи името на първия главен мюфтия на България -Ходжазаде Мехмед Мухйиддин ефенди.

Отличието се връчва на членове на мюсюлманската общност в България и както други граждани за принос към развитието на Мюсюлманското изповедание и мюсюлманската общност в страната.

Предложенията за удостояване с наградата трябва да бъдат изпратени с писмо, факс или по електронната поща до специалната комисия към Висшия мюсюлмански съвет, оглавявана от председателя Ведат Ахмед и членове: Селятин Мухатем, районен мюфтия на Айтос и Айдън Юмеров, зам.-ректор на Висшия ислямски институт.

Номинации, придружени с мотиви за присъждане на наградата, могат да представят имами, членове на мюсюлманските настоятелства, членове на районни мюсюлмански съвети и Висшия мюсюлмански съвет, служители на мюсюлманските училища, районните мюфтийства и Главно мюфтийство.

Номинации, придружени с подписка, могат да представят и членове на мюсюлманската общност в България.

Наградите на името на първия главен мюфтия на България „Ходжазаде Мехмед Мухйиддин ефенди“ ще бъдат връчени на 8 декември 2021 г., когато отбелязваме 111 години от избора на първия главен мюфтия. Този акт поставя основите на вековната институция на мюсюлманите в страната ни.

 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.