Министерството на образованието и науката одобри всички нови учебници по учебния предмет Религия - Ислям, предложени от Главното Мюфтийство. 

С последното решение от 1 септември 2021 г. вече е обезпечено преподаването във всички етапи на началното, основното и средното образование.

Проектът по разработването и одобрението на учебниците, осъществен под прякото наблюдение на главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи, премина в два етапа. Първият приключи на 6 юли 2021 г. с окончателното одобрение на учебниците от първи до пети клас. При втория, на 1 септември 2021г., Министерството на образованието и науката даде потвърждение и за останалата част от учебниците, по които ще се преподава Религия - Ислям - от шести до дванадесети клас. 

"Още от новата учебна година (2021/2022 г.) учителите по Религия-Ислям в държавните и общинските училища ще могат да използват окончателно одобрените нови учебници от I до XII клас", подчерта началникът на отдел „Образование“ в Главното Мюфтийство Амир Фелети и благодари на всички участници в комисията, натоварена със задачата по подготовката и адаптацията им.

Ръководител на проекта беше зам.-главният мюфтия Ахмед Хасанов, а отговорен редактор - Мурад Бошнак. В Комисията по подготовката на учебниците по Религия-Ислям участваха Амир Фелети, Назмие Кулова, д-р Осман Ибрахимов, д-р Селиме Хасанова, Мухаммед Камбер, Бейхан Мехмед, Алпер Ахмед и Гюлгюн Гайгаджова.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.