Нови 24 молби за подпомагане на сираци и молба за подпомагане на лечението на болно дете одобри Комисията по социални дейности към Висшия мюсюлмански съвет.

Решението беше взето при първото заседание на новия състав, определен след заседанието на Висшия мюсюлмански съвет, проведено на 1 септември 2021 г. 

Председателят на Комисията - зам.-главният мюфтия Бейхан Мехмед информира новия екип за дейностите, осъществени до този момент. 

Национална кампания "Да споделим курбана си!" беше определена като една от последните успешни инициативи на Социалната комисия.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.