Най-добрите ученици в летните Коран курсове в Районно мюфтийство - Варна участваха в регионалното състезание, което се проведе в джамия "Хайрийе".

В надпреварата се включиха 10 участника - по един от всеки летен Коран курс, организиран в областта.

Тест, религиозни въпроси, четене на Сури от Свещения Коран-и Керим, мелодично рецитиране на дуи наизуст, както и отслужване на намаз бяха сред задачите, които участниците изпълниха. Те бяха оценени от жури в състав: Джелил Джелил, преподавател в Духовното училище "Нювваб" - гр. Шумен; Салих Каплан, гост-имам от Република Турция; Мустафа Хасанов, секретар на Районното мюфтийство - Варна.

Специален гост на събитието под домакинството на районния мюфтия на Варна Исмаил Ахмедов и наместник-мюфтията на Провадия Октай Хашим беше зам.-главният мюфтия Ахмед Хасанов.

В края на състезанието бяха обявени първите три места:

I място  - Джеврие Шакир от с. Медовец, преподавател - Бекир Бекир;

II място - Хашим Ефе Алтъндирек от с. Партизани, преподавател - Юсуф Юсуф;

III място - Алиса Михайлова от с. Дъбравино, преподавател - Велико Радев.

 

На всички участници бяха раздадени подаръци. Класираните на първите три места получиха и парична награда. 

Състезанието завърши с дуа, отправена от зам.-главния мюфтия Ахмед Хасанов. 

Аллах да е доволен от всички, които се ангажираха с това свещено дело!


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.