Курбан 2021

Главното Мюфтийство даде специална вечеря за успешно завършилите курса за следдипломна квалификация за учители по Религия-Ислям, както и техните преподаватели от УНИБИТ и Висшия ислямски институт. Предметът, който е част от общообразователния курс на обучение, е залегнал в програмата под формата на СИП.

Гостите бяха посрещнати от главния секретар Джелал Фаик и началника на отдел "Образование" в Главното Мюфтийство Амир Фелети. Те поздравиха присъстващите от името на главния мюфтия д-р Мустафа Хаджи и подчертаха, че образованието е един от основните приоритети на Мюсюлманското изповедание у нас.

В съвместната програма за повишаване на квалификацията на педагозите участват както преподаватели от УНИБИТ, така и от Висшия ислямски институт. В УНИБИТ учителите по Религия-Ислям изучават светските предмети от програмата, а във Висшия ислямски институт - религиозните.

Две групи учители вече преминаха през курса за следдипломна квалификация. Той включва 2 семестъра, а успешно завършилите надхвърлят 50 души.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.