Нощта Регаиб от месец Реджеб беше отбелязана в четвъртък срещу петък (18.02. - 19.02.2021г.) с празнични религиозни програми и тържествени прояви в редица джамии в страната.        

След вечерната молитва в град Хасково се организира религиозна програма по случай Регаиб Кандили. Домакин на събитието беше Районно мюфтийство – Хасково, а главният мюфтия на Мюсюлманско изповедание в Р България – д-р Мустафа Хаджи, беше поканен за празничната религиозна програма.       

Събитието започна с приветствени слова на г-н Басри Еминефенди – районен мюфтия на Хасково. Продължи с четене на Свещения Коран и завърши с четене на Мевлид-и Шериф. Д-р Мустафа Хаджи след края на празничата програма изнесе лекция пред мюсюлманите, присъстващи на мероприятието. Той засегна темата за ролята на младежите в религиозния живот на мюсюлманите в България и света. Отбеляза, че младежите все повече се интересуват от религията си и са част от активния религиозен живот. Добави, че сред посетителите на петкратните молитви вече все повече се забелязват младежи. „Младежите се връщат към религията си, опознават я и практикуват. Вече в джамиите ни можем да виждаме хора от всякакви възрастови групи, а това не беше така преди години. Храмовете за нас са важни, защото те събират хората на едно място и ги обединяват в името на Аллах (дж.дж.), което радва нашите сърца. „ – каза д-р Мустафа Хаджи.         

„Цялата програма продължи от вечерната молитва до ятсъ намаз. Кланяхме заедно ятсъ намаз и така се разделихме с тази Свещена Нощ. За мюсюлманите от Хасково тази нощ премина в спокойствие и напълни  душите им с радост. Главният мюфтия на Р България ни зарадва със своето присъствие.“ – каза пред сайта
grandmufti.bg, Сурай Мустафа – директор на „Вакъфски имоти“ – Хасково

Автор: Сали С.


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.