Днес на 23.02.2021 г. в административната сграда на Главно мюфтийство се проведе среща на комисията по издаване на сертификат хелял с представители на посолството на Република Индонезия. Председателят на комисията г-н Бейхан Мехмед запозна гостите с дейността на комисията и начина, по който бива сертифицирана определена стока по стандартите на хелял в Република България. Като постави на дневен ред и приемането на сертифицирани стоки от Главно мюфтийство да бъдат приемани на индонезийския пазар. Запозна гостите и с трудностите, с които се срещат фирмите изнасящи продукти за Република Индонезия.

Г-н Бахана Бара запозна членовете на комисията по издаване на сертификат хелял за начина на издаване на сертификат хелял в тяхната страна. Процедурите, които трябва да бъдат изпълнени и изискванията, които има Индонезия за да сертифицира определена стока. Стана ясно, че процедурите са доста сложни и има фирми чакащи дори повече от година. В република Индонезия има министерство, което се занимава с издаване на сертификати хелял като то одобрява и приема сертификати от други държави. След срещата и двете страни ще направят всичко възможно да бъдат ускорени тези процедури, за да може да навлязат стоки, които са сертифицирани от главно мюфтийство на пазара в Индонезия. Двете страни бяха единодушни относно необходимостта от сертифициране на продукти със сертификат хелял.

Председателят на комисията господин Бейхан Мехмед изрази мнение, че това е само първата крачка и начало на сътрудничество между двете институции и това ще продължи и за напред. Като ще допринесе за по-добро опознаване на народите и мюсюлманите на двете държави.

 

Представителите на комисията и гостите си пожелаха успех  и здраве и да има продължение на тези срещи, които преминават в приятелска и братска атмосфера. Такъв вид срещи допринасят много за развитието на диалога и сближаването на хората от различни култури. 

 


© Мюсюлманско изповедание. Всички права запазени.