Темата за внедряването на хелял ипотеки, при които на отпуснатия заем не се начислява процент, а разликата между себестойността на продукта и неговата цена при продажбата му, бе обсъждана в рамките на международната седмица на бизнеса в Уфа, съобщава информационната агенция на държавния комитет на Башкирия по външно икономическите връзки.

„В Русия се налага търсенето на хелял ипотека и ислямско банкиране. В централната банка на Русия вече разглеждат възможности за тяхното внедряване. Сега там е създадена специална комисия, която проучва този въпрос и ще изработи съответните  поправки за внасяне в руското законодателство” – каза в интервю депутатът Расул Боташев.

В съобщението се уточнява, че под хелял или „разрешена” ипотека се подразбира финансиране за придобиване на недвижимо имущество по нормите на шериата, като върху заема не се начислява процент, а надценка, която се определя като разлика между себестойността на продукта и цената на неговата реализация.

„Темата хелял” – това не са само хранителните продукти, но и самият начин на живот. Развитието на даден бизнес зависи от доверието на потребителя, затова той трябва да се ръководи с отчитане на духовно-нравствените ценности” – отбелязва председателят на Централното духовно управление на мюсюлманите в Русия Таргат Таджутдин, като подчертава, че развитието на хелял индустрия, може да донесе видима икономическа полза както на Башкирия, така и за цяла Русия.

 

Източник: Islam.ru