От министерството на външните работи на Германия заявиха,  че Индонезия се явява една държава образец за ислямското развитие в европейските страни, съобщава Antara.

Отговорникът по религиозните въпроси и външната политика в министерството на външните работи на Германия г-н Фолкер Беррессхайм заяви, че Индонезия, страната с най-голямо мюсюлманско население в света е пожънала огромен успех в междурелигиозния диалог и превенцията на радикални идеи сред младежта.

Според неговите думи, тази практика, разработена в Индонезия е станала образец при изготвянето на програмите за обучение на духовниците в Европа, включително и Германия.

Както съобщава информационна агенция REGNUM, преди време президента на Индонезия обърнал внимание на проблема за свободата на вероизповеданията, който е изразен в някои райони на страната.

Източник: Islam.ru